3711 Skyfarm Drive, Santa Rosa, CA, 95403
3711 Skyfarm Drive, Santa Rosa, CA, 95403
3711 Skyfarm Drive, Santa Rosa, CA, 95403
3711 Skyfarm Drive, Santa Rosa, CA, 95403
3711 Skyfarm Drive, Santa Rosa, CA, 95403
3711 Skyfarm Drive, Santa Rosa, CA, 95403
3711 Skyfarm Drive, Santa Rosa, CA, 95403
3711 Skyfarm Drive, Santa Rosa, CA, 95403
3711 Skyfarm Drive, Santa Rosa, CA, 95403

$499,000

3711 Skyfarm Drive, Santa Rosa, CA, 95403

ACTIVE